Home

Złote pasmo dla zespołu

w XXV Festiwalu Chórów i Zespołów Mniejszości Niemieckiej - Walce 2018

LAUREAT w XXIII Wojewódzkim Festiwalu Pieśni Patriotycznej "Tobie Polsko" 2018
w kategorii zespoły wokalne, wokalno-instrumentalne (seniorzy) w Olszance

WYRÓŻNIENIE w IX Stobrawskim Festiwalu Piosenki Turystycznej w Świerczowie 2018

kierownictwo artystyczne/Leitung: Agnieszka Ślusarczyk

współpraca/Kooperation: Przemysław Ślusarczyk