Home

X/2016 - Laureat XXI Wojewódzkiego Festiwalu Pieśni Patriotycznej TOBIE POLSKO w Olszance

VII/2016 - I miejsce w XIII Wojew. Przeglądzie Amatorskiej Twórczości Artystycznej WIATRAKI 2016

I/2016 - III miejsce w XVI Przeglądzie Kolęd i Pastorałek „Brzeskie Kolędowanie” w Brzegu

> kierownictwo artystyczne/Leitung: Agnieszka Ślusarczyk